Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση εκπαιδευτικών δράσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης

Απαντώντας στο υπ’ αρ. πρωτ. 129328/ΓΔ4/28-7-2017 εισερχόμενο έγγραφό σας, και έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 7723/10-11-2017 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 46/09-11-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται ως παιδαγωγικά κατάλληλες οι εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Αλεξανδρούπολης για το σχολικό έτος 2017-2018 σε μαθητές/-τριες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου