Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Εκπαιδευτικά Μουσειακά Προγράμματα Χειμώνας – Άνοιξη 2017
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης υλοποιεί εκπαιδευτικά μουσειακά προγράμματα και δημιουργικά εργαστήρια με στόχο την βιωματική μάθηση, την οικοδόμηση και ανακάλυψη της γνώσης καθώς και την ψυχαγωγία μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης και ελεύθερης και ενεργής συμμετοχής  ώστε οι εμπλεκόμενοι βασιζόμενοι στα βιώματα και τις εμπειρίες τους να εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα συνδέοντάς τα με την δική τους ανάγνωση και κατανόηση της πραγματικότητας χτίζοντας πάνω στις προϋπάρχουσες γνώσεις τους  και όχι ως συμπεράσματα μιας αντικειμενικής αλήθειας.
Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω προγράμματα και εργαστήρια του Μουσείου σχεδιάζονται αξιοποιώντας μεθόδους και εργαλεία από ένα σύνολο γνωστικών αντικείμενων μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση. 
1.  Ο μαγικός κόσμος του Μ.Φ.Ι.Α.
Περιγραφή – στόχος: Προγράμματα Μουσειακής Εκπαίδευσης με στόχο την γνωριμία της έκθεσης από τις σχολικές ομάδες που επισκέπτονται το Μουσείο. Μέσα από ένα πρόγραμμα που αξιοποιεί το παιχνίδι και την ανακάλυψη, οι μαθητές γνωρίζουν την έκθεση του Μουσείου και την φιλοσοφία της, δίνοντας τους τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στην κατανόηση των οικοσυστημάτων που συναντούν στη Θράκη και να δημιουργήσουν τις δικές τους νοηματικές συνδέσεις μέσα από τα δικά τους βιώματα.
Ηλικιακές ομάδες: Τα προγράμματα είναι διαμορφωμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες κάθε μαθητή από την προσχολική εκπαίδευση ως και τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφωμένα ανάλογα με τις αναπτυξιακά, γνωστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. Για κάθε ηλικιακή ομάδα αξιοποιούνται διαφορετικές προσεγγίσεις μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων.
Έτσι τα προγράμματα ξενάγησης για παιδιά διαμορφώνονται ως εξής:
·  Προνήπια – νήπια
·  Α’ – Β’ τάξεις Δημοτικού
·  Γ’ – Δ’ τάξεις Δημοτικού
·  Ε’ – Στ’ τάξεις Δημοτικού
·  Τάξεις Γυμνασίου
·  Τάξεις Λυκείου Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα και 30 λεπτά
2. Ένα μάθημα παιχνίδι
Περιγραφή – Στόχος: Προγράμματα Μουσειακής Εκπαίδευσης με στόχο την σύνδεση των αναλυτικών προγραμμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο) με το Μουσείο. Μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσικών επιστημών των οποίων η θεματολογία αποτελεί μέρος των αναλυτικών προγραμμάτων και συνδέονται άμεσα με την έκθεση και το υλικό του μουσείου, οι μαθητές μπορούν να εμβαθύνουν και οδηγούνται στην κατανόηση και στη διεξαγωγή ερμηνειών και συμπερασμάτων πάνω σε ζητήματα τα οποία πραγματεύονται στη σχολική τάξη.
Ηλικιακές ομάδες: Για κάθε σχολική τάξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενδεικτικά προτείνονται εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Προτεινόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα:
· Να το πάρει το ποτάμι; (προσχολική εκπαίδευση και Α’, Β’ τάξη Δημοτικού).
ποταμού και την συμβολή του στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον.
· Μέσα από τις αισθήσεις μου, η φύση (προσχολική εκπαίδευση και Α’, Β’ τάξη Δημοτικού)
Δραστηριότητες και παιχνίδι που ενεργοποιούν τις αισθήσεις μας φέρνουν σε επαφή με φυσικά υλικά και ήχους από την φύση. Ανακαλύπτουμε την προέλευση τους και τους τρόπους που μπορούν να αξιοποιηθούν και φανταζόμαστε άλλους τρόπους χρήσης.
· Μια σταγόνα ψάχνει την ταυτότητα της (προσχολική εκπαίδευση και Α’, Β’, Γ, Δ’ τάξη Δημοτικού)
Το νερό υπάρχει ή δημιουργείται; Αλλάζει μορφή; Από πού έρχεται και που πηγαίνει; Μέσα από παιχνίδι και δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις δεξιότητες και μαθησιακές ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας, προσεγγίζουμε τα παραπάνω ζητήματα (κύκλος και μορφές νερού).
· Ο χάρτης και ο τόπος (Γ’, Δ΄ τάξη Δημοτικού)
Με μια σειρά δραστηριοτήτων ανακαλύπτουμε τι είναι χάρτης και πως σε τόσο μικρό χώρο αποτυπώνονται τόσο μεγάλες εκτάσεις, ποια είδη χαρτών συναντάμε, που χρησιμεύουν και από ποιούς, βρίσκουμε τον τόπο μας στο χάρτη και βλέπουμε πως αποτυπώνεται στα διάφορα είδη χαρτών και τέλος, βλέπουμε την εξέλιξη των χαρτών στο πέρασμα του χρόνου.
· Ένα έργο τέχνης από σκουπίδια (προσχολική εκπαίδευση και Α’, Β’, Γ’ Δ’ τάξη Δημοτικού)
Προσεγγίζουμε τις έννοιες ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση «άχρηστων» υλικών μέσα από παιχνίδι και την δημιουργία των δικών μας έργων τέχνης.
· Υγρότοπος, ένας τόπος μαγικός (Α’, Β’, Γ’, Δ’ τάξη Δημοτικού)
Μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια ανακαλύπτουμε τι είναι υγρότοπος, ερχόμαστε σε επαφή με την πανίδα που συναντάμε σε αυτούς, ενδεικτικά παρατηρούμε κάποια ανατομικά χαρακτηριστικά κάποιων ειδών, προσεγγίζουμε την σημαντικότητα των υγροτόπων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
· Η φύση στο πιάτο μου (Δ, Ε’ τάξη Δημοτικού)
Ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση μέσα από τα διατροφικά προϊόντα που προσφέρει στον άνθρωπο και δημιουργούμε κατηγορίες τροφών, ανακαλύπτουμε την διατροφική αξία αυτών, συζητάμε τις μορφές με τις οποίες τις προσλαμβάνουμε και τους τρόπους επεξεργασίας αυτών.
· Η Θράκη, ο καμβάς μας (Ε’ τάξη Δημοτικού)
Μέσα από δραστηριότητες και παρατήρηση γνωρίζουμε την γεωμορφολογική κατανομή της Θράκης, τα πετρώματα της, την σύσταση των δασών της και των οικοσυστημάτων της, και μέσα από φυσικά ή μη υλικά σχηματίζουμε την Θράκη όπως την βιώνουμε και την φανταζόμαστε.
· Η Γη κουνιέται (Ε’ και Στ’ τάξη Δημοτικού)
Μέσα από πείραμα και παρατήρηση εξοικειωνόμαστε με τους σεισμοί και τα ηφαίστεια. Τι είναι, πως δημιουργούνται, τι αλλαγές επιφέρουν στη φύση και στον άνθρωπο είναι κάποια από τα θέματα που καλούμαστε να ανακαλύψουμε.
· Έκτακτο δελτίο «Η Γη Διαμαρτύρεται» (Στ’ τάξη Δημοτικού και Γυμνάσιο)
Μέσα από δραστηριότητες και τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων κατανοούμε τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος και η δράση του καταστρέφει την φύση, ανακαλύπτουμε τρόπους παρέμβασης και αλλαγής στάσεων και δημιουργούμε την δική μας καμπάνια για την προστασία της φύσης.
Διάρκεια προγραμμάτων: 1 ώρα και 30 λεπτά
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έρθουν σε επαφή με το Μουσείο και να προτείνουν επιπρόσθετα θέματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ενδιέφερε τους μαθητές τους να συμμετέχουν. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των παραπάνω προτεινόμενων θεμάτων και σε άλλες ηλικιακές ομάδες. Προϋπόθεση για την προσθήκη ή προσαρμογή των προγραμμάτων, είναι η ενημέρωση του Μουσείου 10 μέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία επίσκεψης.

Σχεδιασμός και εμψύχωση προγραμμάτων: Ανδρεάδου Έφη.
Υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου