Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2013 της Ε.Ε.

H Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει Φωτογραφικό Διαγωνισμό με τίτλο "Η Ευρώπη στην περιοχή μου - Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2013". Ο Διαγωνισμός στοχεύει στην ανάδειξη συγχρηματοδοτούμενων έργων που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής των ευρωπαίων πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.
Ο διαγωνισμός φιλοξενείται στη διαδικτυακή σελίδα facebook της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις 19 Ιουνίου - 23 Αυγούστου 2013, 12.00 (μεσημέρι) - θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η φωτογράφηση έως 3 έργων που έχουν λάβει χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Κάθε φωτογραφία πρέπει να απεικονίζει το έργο που συγχρηματοδοτήθηκε, στο κράτος μέλος που ανήκει, καθώς και την ειδική πινακίδα όπου αναγράφονται οι πληροφορίες χρηματοδότησής του και απεικονίζεται η ευρωπαϊκή σημαία.
Οι φωτογραφίες, οι οποίες θα πρέπει να αναρτηθούν στο facebook, θα κριθούν για την αισθητική τους ποιότητα, τη δημιουργικότητα και τη συνάφειά τους με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έπαθλο είναι 1.000 ευρώ για τη συμπλήρωση εξοπλισμού ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες (στην έδρα της ΕΕ) τον Οκτώβριο 2013 για δύο άτομα. Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους κατοίκους της Ε.Ε. από 18 ετών και άνω και όχι σε νομικές οντότητες.
Η επιλογή των τεσσάρων (4) νικητών θα πραγματοποιηθεί ως εξής: ένας (1) νικητής θα επιλεγεί με ψήφο του κοινού, τρεις (3) νικητές θα κριθούν από ανεξάρτητη επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν επαγγελματίες του χώρου της επικοινωνίας και φωτογραφίας.
Η ψηφοφορία για το κοινό αρχίζει στις 26 Αυγούστου και λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου. Κάθε χρήστης του facebook μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου 2013. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης, Ενδιάμεσων Φορέων, καθώς και άλλοι φορείς αρμόδιοι για τη διαχείριση κοινοτικών πόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου